Thương hiệu

Thị trấn của thi vị & ngọt ngào

Trong cuộc sống hiện đại chúng tôi thấu hiểu rằng một sản phẩm thực phẩm được bạn mong chờ nhiều hơn một trải nghiệm vị giác đơn thuần. Giữa vô vàn mùi vị chúng tôi đã chọn vị Ngọt để đặt nền móng cho những thấu hiểu đó và tạo nên Sugar Town với mong muốn mang đến cảm hứng và suy nghĩ về Thị trấn của những điều ngọt ngào thi vị.

Xem thêm
0